Stavba

Förderpreis Beton Central Europe Award: CEMEX vyhlašuje 20. ročník prestižní soutěže

Do 30. dubna 2022 je možné podávat přihlášky do mezinárodní soutěže Förderpreis Beton Central Europe Award, kterou pořádá společnost CEMEX. Cílem soutěže je hledat inovativní řešení, která mají potenciál ovlivnit vývoj betonářských technologií a stavebnictví obecně. Jubilejní 20. ročník je zároveň druhým ročníkem této výzvy, kdy mohou své práce prezentovat nejen akademici a výzkumníci z německého stavebnictví, ale také třeba z Polska a České republiky. Vítěz soutěže bude rovněž odměněn finanční cenou ve výši 10 000 eur.

Cena Förderpreis Beton Central Europe je prestižní ocenění, které uděluje společnost CEMEX v Německu již od roku 1982. Prostřednictvím této ceny podporuje CEMEX rozvoj výroby, zpracování a použití betonu a betonových konstrukcí. Již podruhé se do soutěže mohou přihlásit také akademičtí a výzkumní pracovníci z Polska a České republiky.

„Soutěžící z České republiky měli poprvé příležitost zapojit se do této soutěže v roce 2020. Do tohoto „prvního“ ročníku se za ČR zapojily dvě práce. Soutěž jednoznačně poskytla českým účastníkům možnost přímého a objektivního srovnání vědecké úrovně na mezinárodním fóru. Obě práce se v silné konkurenci rozhodně neztratily. Jedna dokonce postoupila do nejužšího finále. Účast v soutěži zároveň pomohla mladým výzkumníkům dostat se do povědomí i mimo region České republiky“, říká doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D. z Vysokého učení technického v Brně.

Soutěže se mohou zúčastnit jak odborníci z praxe, tedy odborníci zaměstnaní ve stavebních firmách, tak výzkumní pracovníci zastupující ústavy nebo univerzity. Soutěžní projekty by se měly týkat řešení, díky nimž mohou stavební materiály získat lepší vlastnosti z hlediska kvality, hospodárnosti nebo vlivu na životní prostředí, nebo technologií betonu a betonových konstrukcí.

Práce dodané uchazeči bude hodnotit nezávislá mezinárodní porota složená z vědců specializujících se na technologie stavebních materiálů.

Vítěz letošního ročníku bude vyhlášen v červnu 2022.

“ Stavebnictví čelí mnoha výzvám, a proto je stále důležitější hledat a popularizovat osvědčené postupy a inovativní řešení v mezinárodním měřítku. V minulém ročníku soutěže jsme dokázali, že toto známé a prestižní uznání posiluje spolupráci mezi vědci a odborníky v oboru stavebních materiálů nejen v Německu, ale nově i ve střední Evropě. Jsem přesvědčen, že kvalita soutěžních prací bude v příštích letech ještě vyšší, a to ku prospěchu stavebnictví i našich zákazníků a partnerů. Díky snaze o neustálé inovace bude náš průmysl dobře připraven plnit všechny současné i nadcházející požadavky, a pomoci

tak společnosti projít udržitelnou transformací.“, řekl Ruediger Kuhn, prezident divize materiálů pro střední Evropu společnosti CEMEX.

Podmínky účasti v soutěži

Do soutěže lze přihlásit vědecké práce (magisterské nebo doktorské) ne starší dvou let, které byly publikované ve vědeckých časopisech.

Soutěžní materiály mohou být předloženy v místním jazyce (polština, čeština, němčina) nebo v angličtině. Každý účastník by měl organizátorům poskytnout svůj životopis, předloženou vědeckou práci, abstrakt (10 až 20 stran ve formátu A4) a písemnou prezentaci možných aplikací myšlenky uvedené v práci. Porota posoudí, zda a do jaké míry popsaný koncept realizace odráží profil výrobků a služeb společnosti CEMEX.

Ze soutěže jsou vyloučeny práce nebo vědecké články, jejichž spoluautory jsou profesoři z polytechnických škol, univerzit nebo státních odborných škol.

Výsledky soutěže a ceny

Vítěz soutěže bude vyhlášen v červnu 2022. Vítěz bude moci představit svou práci a koncept realizace během vědeckých a technických akcí pořádaných společností CEMEX.

Vítěz získá odměnu ve výši 10 000 eur. Ve výjimečných případech si organizátor vyhrazuje právo rozdělit cenu mezi dva vítěze

Soutěžní porota

Předsedou poroty bude prof. Dr. Ing. Rolf Breitenbücher z Porúrské univerzity v Bochumi, Německo. Členy poroty jsou dále: prof. Dr. Ing. Jan Deja z AGH University of Science and Technology v Krakově, Polsko, Dr. Ing. Jiří Krejčí a CSc. Karel Dvořák, Vysoké učení technické v Brně, Česká republika, Prof. Dr. Ing. Jiří Krejčí, Vysoké učení technické v Brně, Česká republika, Christoph Gehlen, Technická univerzita v Mnichově, Německo, Prof. Dr. Ing. Maria Kaszyńska, Západopomořanská technická univerzita, Štětín, Polsko, Prof. Dr. Ing. Horst Michael Ludwig, Bauhaus University Weimar, Německo, Prof. Dr. Ing. Viktor Mechtcherine, Technická univerzita Drážďany, Německo, Dr. Ing. Michael Raupach, RWTH University Aachen, Německo.

O společnosti CEMEX

Společnost CEMEX je globální společností v oblasti stavebních materiálů, která buduje lepší budoucnost prostřednictvím udržitelných výrobků a řešení. Společnost CEMEX se zavázala k dosažení uhlíkové neutrality prostřednictvím inovací a špičkového výzkumu a vývoje v oboru. Společnost CEMEX stojí v čele oběhového hospodářství v hodnotovém řetězci stavebnictví a je průkopníkem ve způsobech užití alternativních paliv a druhotných surovin ve výrobních procesech. Společnost CEMEX nabízí cement, transportbeton, kamenivo a urbanizační řešení na rostoucích trzích po celém světě a její mezinárodní tým poskytuje zákazníkům vysoce kvalitní služby s využitím digitálních technologií.

Do soutěže se můžete přihlásit vyplněním formuláře na stránkách https://www.cemex.de/foerderpreisbeton-form