DOPORUČUJEME

Protisněhová opatření brání poškození střechy i zranění osob

Z dlouhodobé předpovědi počasí vyplývá, že letos může být zima s extrémními výkyvy počasí, během níž hrozí i velké přívaly sněhu. Střechu a její technický stav je tedy třeba zkontrolovat včas, ještě před zimou. To je zároveň ideální příležitost k tomu ji vybavit vhodnými protisněhovými opatřeními, jako jsou protisněhové zábrany, háky, mříže nebo sněholamy. Instalací protisněhových opatření lze snížit riziko poškození střechy, ale hlavně ochránit lidské zdraví. Kompletní systémy protisněhové ochrany najdete v nabídce společnosti HPI-CZ, jednoho z největších dodavatelů stavebního příslušenství pro střechy a zateplení u nás.

Před začátkem zimy je potřeba vyřešit celou řadu problémů spojených s údržbou nemovitosti. Zanedbání těchto povinností může vést ke škodám na vlastním majetku či lidském zdraví. Navíc je třeba brát v úvahu i odpovědnost za škody způsobené na cizím majetku. A viníkem těchto potíží často bývá pád sněhu a ledu ze střechy. Je opravdu nutné, aby majitel nemovitosti věnoval zvýšenou pozornost také protisněhovým opatřením? Odpovídá Tomáš Zadrobílek, technický poradce ze společnosti HPI-CZ: „Pokud na střeše s rozlohou 100 m2 leží vrstva sněhu vysoká přibližně 30 cm, může se zde vytvořit ledová masa vážící až několik tun. Jakmile se rozjede rychleji, už ji zpravidla nezadrží nic, vyčnívající prvky vytrhne i s krytinou a pro osoby pohybující se pod okrajem střechy může být nebezpečná. Za škody způsobené na zdraví a majetku zodpovídá vždy majitel nemovitosti.

Protisněhové háky musí být po celé střeše

Základním opatřením je rozmístění protisněhových háků po celé ploše střechy. Tyto háky jsou připevňovány přímo na jednotlivé tašky v pravidelných vzdálenostech a zamezují sesuvu sněhu a ledu. Výběr vhodného typu háků se odvíjí od konkrétního typu střešní krytiny. Standardní vzdálenost jednotlivých háků je v rozmezí 1,3 – 2,5 ks/m2. Z toho vyplývá, že nestačí tyto prvky umístit pouze v dolní polovině střechy. Hrozí totiž, že když se uvolní velká masa sněhu z horní poloviny střechy, poškodí nejen nevhodně rozmístěné háky, ale i jednotlivé tašky, k nimž jsou připevněny. Nemluvě o tom, že padající sníh a led mohou zranit osoby pohybující se v okolí domu.

TIP: Protisněhové háky z nabídky HPI-CZ jsou vyrobeny z pevného pozinkovaného ocelového plechu s barevnou povrchovou úpravou nebo z mědi. Namontovat je lze při realizaci nové střechy nebo i dodatečně na stávající starší krytinu. Dle odstínu krytiny si v katalogu HPI-CZ lze vybrat protisněhové háky v odstínech: antracit, hnědá, cihlově červená, červenohnědá, černá. Tvary protisněhových háků se liší dle typu krytiny, pro kterou jsou určeny, jako např. pro pálené a betonové tašky, plechové tvarované krytiny, vláknocementové krytiny, šindel a další. Cena háku se pohybuje od cca 53 Kč/1 ks vč. DPH. Více na www.hpi.cz.

Šikmé střechy je nutné opatřit sněholamy

Především v oblastech s větším množstvím sněhových srážek je vhodné doplnit háky ještě protisněhovými zábranami neboli sněholamy. Používají se běžně také nad komunikacemi, balkóny a nad vchodem. Jde buď o protisněhové mříže nebo trubkové sněholamy se dvěma či se třemi trubkami. Vyšší, třítrubkové sněholamy jsou určeny pro oblasti s vysokým zatížením sněhovými srážkami. V horských oblastech se často instaluje na střechy další varianta, sněhová zábrana s kulatinou, která zde plní funkci nejen praktickou, ale i estetickou.

Foto: HPI-CZ

TIP: Trubkové sněholamy (HPI-CZ) jsou v nabídce se dvěma nebo třemi trubkami. Vyšší, třítrubkové sněholamy jsou určeny pro oblasti s větším zatížením sněhovými srážkami. Držáky trubkového sněholamu dodává HPI-CZ v několika variantách a barevných provedeních, stejně jako trubku tvořící samotný zachycovač sněhu. Trubky délky 2 nebo 3 metry s průměrem 32 mm lze snadno spojovat pomocí systémových spojek. Na okrajích sněholamu se trubky opatří koncovkami, rovněž z nabídky HPI-CZ. Trubkový sněholam je dostupný v barevné variantě (antracit, černá, červená, červenohnědá, hnědá) nebo v pozinku. Doporučená cena držáků trubkového sněholamu se pohybuje od cca 410 Kč/1 ks vč. DPH, cena trubky od cca 337 Kč/1 m vč. DPH (délka jednoho kusu jsou 2 m). Více na www.hpi.cz.

Rozmístění protisněhových opatření určuje mapa

Správně by měla být protisněhová ochrana zohledněna už při projektování střechy. Každopádně je při určování typu a rozložení protisněhových zábran nutné znát sněhovou oblast, ve které se daný objekt nachází. Tyto údaje specifikuje mapa sněhových oblastí, která vznikla na základě podkladů poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem a rozlišuje osm stupňů intenzity sněhové zátěže. S výjimkou horských oblastí se většina míst v ČR nachází v 1. až 4. stupni. S hustotou rozmístění a volbou vhodného typu protisněhových zábran poradí odborníci z firmy HPI-CZ.

Více ke konkrétním výrobkům na www.hpishop.cz. Prvky protisněhové ochrany a další sortiment HPI-CZ lze objednat u obchodních partnerů firmy, případně na webu www.hpi.cz a na www.hpishop.cz.

Text a foto: HPI-CZ spol. s r.o. – komerční sdělení