Stavba

Proč pořídit (nebo nepořídit) solární panely?

Solární panely jsou v poslední době velmi oblíbené. Mají mnoho výhod – šetří peníze a jejich provoz je nenáročný. Existují však i určité nevýhody.

Výhody solárních panelů

 • Slunce je nevyčerpatelný zdroj energie.
 • Pořizovací cena a instalace může být dražší, nicméně investice se vám vrátí. Provozní náklady jsou velmi nízké, stejně tak i obsluha.
 • Získaná sluneční energie dokáže ohřát celý bojler vody (obvykle se uvádí, že solární panely dokážou nahradit až 70 % tepla, které je potřebné k ohřevu vody). Obdobným příkladem je to, že panely nahradí až 50 % energie potřebné k vytápění domu.
 • Zařízení mají opravdu dlouhou životnost. Po uplynutí této doby, která činí okolo 15-20 let, nedojde ke ztrátě funkčnosti, ale pouze k jejímu postupnému snižování. Panely budou fungovat i nadále, jejich účinnost se však bude snižovat. Nicméně takto mohou vydržet i několik desítek let.
 • Zařízení nevydává žádný hluk a přijímaná energie neprodukuje žádné nadbytečné (škodlivé) látky a nezatěžuje tak životní prostředí.
 • Pojistka pro současnost: pokud dojde k výpadku elektřiny ve vašem okolí, díky solárním panelům pro vás tato nepříjemnost nemusí být žádným problémem.
 • Pojistka pro budoucnost: se stále se zvyšujícími cenami za energie se tento zdroj zdá jako velmi dobré řešení úspory a preventivní opatření. Díky fotovoltaice jste v dodávce energie částečně soběstační.

Nevýhody solárních panelů

 • Solární panely lze pohodlně nainstalovat na všechny střechy (na ty zkosené, ale dokonce i na ploché), bohužel tohle nestačí. U střechy je důležité, jakým směrem je natočená. Nejideálnější střecha je stočená na jih se sklonem okolo 35 °. Vyhovující střeše zase může působit problémy okolní zastínění.
 • Nevýhodou je také velmi vysoká pořizovací cena. Pro solární panely jsou potřeba speciální kumulační baterie, které vyžadují větší investici.
 • Instalace soupravy vyžaduje dodatečné úpravy, jako je úprava topení nebo zateplení.
 • V České republice může být problémem především to, že slunce tu nesvítí celoročně, a i v teplých měsících značně kolísá. Tento zdroj energie je tedy třeba využít pouze doplňkově.

Text: Lenka Pospíšilová, Foto: Pixabay.com