Stavba

Systém předsazené montáže oken a dveří Triotherm+

Díky jednoduché instalaci systému předsazené montáže Triotherm+ je možno umístit okno do úrovně izolační vrstvy a tím zamezit vzniku tepelných mostů a tepelných ztrát. A to vše bez vysokých nákladů a omezení při projektování. Jedná se o osvědčený systém vyvinutý profesionály.

V době, kdy se do povědomí stále více dostává naše životní prostředí a zacházení s ním, a kdy jsou směrnice stále náročnější, je třeba u každého stavebního projektu hledat energeticky úsporné řešení. Umístění oken do úrovně izolační vrstvy a jejich přímá integrace do fasádního systému je velkým krokem směrem ke snížení energetické náročnosti při montáži oken.

Se systémem blaugelb Triotherm+ je možné zvolit si utěsnění montážní spáry tak,  aby bylo vše provedeno profesionálně. Aťuž se jedná o multifunkční komprimační pásku nebo kombinaci PUR pěny a okenních izolačních fólií. To vše umožňuje certifikovaný systém pro předsazenou montáž Triotherm+.

Izolační profily Triotherm+

Izolační profily Triotherm+ slouží k rozšíření ostění do izolační vrstvy fasády. Tvoří tak nosný a zároveň izolační montážní prvek pro osazení oken či dveří do předsazené polohy (před nosnou zeď). Prostřednictvím mechanického upevnění mohou profily Triotherm+ bezpečně přenášet vzniklé síly na nosnou konstrukci. Rozměrově stálé profily tak tvoří utěsněný a staticky stabilní stavební celek se základní nosnou konstrukcí.

Hybridní Polymer Power Fix

Jednosložkový a trvale elastický tmel s maximální přilnavostí je určený k utěsnění dilatačních a montážních spojů. Má nejen vynikající těsnicí vlastnosti, ale také silnou přilnavost k nejrůznějším stavebním povrchům. Polymer působí jako těsnící a upevňovací prostředek pro instalaci izolačních profilů  Triotherm+ k podkladní nosné konstrukci.

Fixační šrouby FK-T30

Montážní šrouby blaugelb FK-T30 jsou univerzální upevňovací prostředek pro efektivní bezhmoždinkovou montáž nosných izolačních profilů do nejrůznějších podkladních materiálů (betonu, vápence, plné cihly, dřeva, lehčeného betonu, pórobetonu, příčně děrované cihly apod.).
Zároveň je možné je s úspěchem použít pro připevnění samotných oken či dveří do izolačních profilů.

Více informací naleznete na www.meesenburg.cz a www.triotherm.cz.

Text a foto: Meesenburg s.r.o. – komerční sdělení